Farnosť Hradište pod Vrátnom

farahradiste.sk

 • Farské oznamy (22.7.2024 – 28.7.2024)

  Farnosť Hradište pod Vrátnom web: www.farahradiste.sk,  email: farahradiste@farahradiste.sk,  tel.:(+421) 34 3 810 154 22.7. PONDELOK(Sv. Márie Magdalény, sviatok) NEBUDE 18:00 23.7. UTOROK(Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok) Svätá spoveď od 17:30. Za odčinenie hriechov v rodine Šimkovej a Vymislickej 18:00 24.7. STREDA (Sv. Šarbela Machlúfa, kňaza, l.s.) NEBUDE 18:00 25.7. ŠTVRTOK (Sv. Jakuba, apoštola, sviatok) Svätá spoveď od…

 • Možnosť zakúpiť si náboženské predmety a literatúru

  V našej farnosti vznikla možnosť zakúpiť si náboženské predmety a literatúru vždy v týchto časoch: Nájdete tu praktické náboženské predmety ako napríklad: Z náboženskej literatúry napríklad:

 • Farnosť Borský svätý Mikuláš pozýva na sviatok svätej Márie Magdalény ku známej kaplnke

 • Adorácie Najsvätejšej oltárnej sviatosti

  V našej farnosti bola vytvorená možnosť každotýždennej adorácie Najsvätejšej oltárnej sviatosti vždy vo štvrtok v týždni hodinu po svätej omši, teda od 19:00 do 20:00 (okrem týždňa, v ktorom je prvý piatok v mesiaci). Na záver je udelené eucharistické požehnanie. V prvopiatkovom týždni je adorácia Najsvätejšej oltárnej sviatosti vždy hodinu pred svätou omšou.

 • Farské oznamy (15.7.2024 – 21.7.2024)

  web: www.farahradiste.sk,  email: farahradiste@farahradiste.sk,  tel.:(+421) 34 3 810 154 15.7. PONDELOK(Sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, sp.) NEBUDE 18:00 16.7. UTOROK(féria alebo Prebl. Panny Márie Karmelskej, l.s.) Svätá spoveď od 17:00. Za dar pokoja a mieru 18:00 17.7. STREDA (Sv. Andreja-Svorada a Beňadika, pustovníkov, sp.) NEBUDE 18:00 18.7. ŠTVRTOK (féria) Svätá spoveď od 17:30. Svätá omša: Za Božiu pomoc…

 • Vo farnosti bola zriadená nová pevná telefónna linka

  V našej farnosti bola zriadená nová pevná telefónna linka s číslom 034 / 3 810 154. Túto telefónnu linku obsluhuje pani Marta, ktorá Vás podľa typu Vašej žiadosti hneď spojí s pánom farárom.

 • Modlitbové stretnutie ku cti Panny Márie Karmelskej s možnosťou prijať hnedý škapuliar

  V utorok, 16. 7. 2024 sa v našej farnosti Hradište pod Vrátnom uskutoční modlitbové stretnutie ku cti Panny Márie Karmelskej s nasledovným programom: 17:00 eucharistická adorácia s modlitbou posvätného ruženca. Počas adorácie možnosť svätej spovede. 18:00 svätá omša s príhovorom o milostiach spojených s posvätným škapuliarom. 19:00 možnosť prijať posvätný škapuliar hnedý alebo obnoviť si…

 • Farské oznamy (8.7.2024 – 14.7.2024)

  Farnosť Hradište pod Vrátnom web: www.farahradiste.sk,  email: farahradiste@farahradiste.sk,  tel.:(+421) 34 6 581 236 8.7. PONDELOK(féria) NEBUDE 18:00 9.7. UTOROK(féria alebo Augustín Zhao Ronga, kňaza a spoločníkov mučeníkov, l.s.) Svätá spoveď od 17:30. Za Božiu pomoc pre Annu Mrvovú 18:00 10.7. STREDA (féria) NEBUDE 18:00 11.7. ŠTVRTOK (Sv. Benedikta, opáta Európy, sviatok) Svätá spoveď od 17:30. Svätá omša:…


Základné kontaktné údaje:

Názov: Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Hradište pod Vrátnom

Adresa: Hradište pod Vrátnom č. 19, 906 12 Hradište pod Vrátnom

tel. 034 / 3 810 154 (nové číslo, bola zriadená ku 11. 7. 2024)

email: farahradiste@farahradiste.sk;

pre zasielanie faktúr pre farnosť a ekonomické záležitosti prosím použite adresu faktury@farahradiste.sk

web: www.farahradiste.sk,

IČO: 34016805

DIČ: 2021064441